Enligt den dagliga epidemiologiska bulletinen är 1 832 personer inlagda på sjukhus i dag, 44 fler än i söndags, och på intensivvårdsavdelningarna finns 114 personer, minus två, även om inte alla inskrivningar beror på Covid-19.

Antalet aktiva fall minskade i dag till 475 616, 14 243 färre än i söndags, och under de senaste 24 timmarna rapporterades 19 997 personer ha tillfrisknat, totalt 2 696 696 sedan pandemins början.

Under de senaste 24 timmarna har 15 040 kontakter upphört att övervakas, men hälsomyndigheterna övervakar fortfarande 489 997 personer.

Sedan mars 2020 har minst 3 193 178 personer smittats av sars-CoV-2 och 20 866 dödsfall i samband med Covid-19 har anmälts.

Av de 35 dödsfallen med Covid-19 under de senaste 24 timmarna inträffade 12 i den norra regionen, 12 i Lissabon och Tagusdalen, fem i den centrala regionen, två i Algarve, ytterligare två i Alentejo och ytterligare två i den autonoma regionen Azorerna.

Flest nya smittade diagnostiserades i Lissabon- och Tagusdalsregionen, med 2 161 infektioner, följt av den norra regionen, med 1 392 fler, den centrala delen (871), Algarve (382), Alentejo (251) och Azorerna. (384) och Madeira (348).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har det i regionen Lissabon och Tagusdalen registrerat 1 131 931 fall och 8 668 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 1 214 195 infektioner och 6 390 dödsfall och den centrala regionen har nu en ackumulerad totalsumma på 476 041 infektioner och 3 697 dödsfall.

Algarve har totalt haft 129 651 fall och 677 dödsfall och Alentejo har haft 112 973 fall och 1 166 dödsfall av covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har haft 75 065 infektioner och 132 dödsfall sedan pandemins början och Azorerna 53 322 fall och 85 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

Enligt DGS registrerades 1 487 870 fall av infektion hos män och 1 702 464 hos kvinnor, med 2 844 fall av okänt kön, vilka är under utredning, eftersom denna information inte tillhandahålls automatiskt.

Sedan mars 2020 har 10 978 män och 9 888 kvinnor dött av Covid-19.