Porto och Braga finns med i fDi Intelligence-tidningen fDi:s rankning "European Cities and Regions of the Future 2022/23 - the Best and the brightest among Europe investments destination", som publiceras av den brittiska tidningen Financial Times. De två städerna finns med bland de tio främsta i två olika kategorier, vilket än en gång visar att Portugal fortfarande är intressant för investerare.

Enligt en rapport från idealista/news ligger Porto på tredje plats i rankningen av medelstora europeiska städer i kategorin bästa strategi för att locka till sig utländska direktinvesteringar, efter att ha stigit två placeringar jämfört med den föregående upplagan av studien (2020/21). Vilnius (Litauen) och Belfast (Storbritannien) intar i den ordningen de två första platserna på podiet.

Braga anses vara framtidens femte stad i den kategori som handlar om strategin för att locka till sig utländska investeringar, när det gäller städer med en befolkning på upp till 200 000 invånare, och har också stigit två platser i hierarkin jämfört med den föregående studien (2020/2021). Doncaster (Storbritannien) leder denna rangordning, före Londonderry (Storbritannien), Plovdiv (Bulgarien) och Middlesbrough (Storbritannien).

Porto beröm

"Resultatet återspeglar den prioritet som Portos kommun ger åt ekonomisk dynamik och skapande av arbetstillfällen genom att locka utländska företag och investerare till Porto. Den kommunala strategin leds av InvestPorto, en kommunal avdelning som specialiserar sig på att främja och underlätta direktinvesteringar. Sedan InvestPorto inrättades 2015 har det redan bidragit till att mer än 1 700 miljoner euro har investerats och att mer än 18 000 nya arbetstillfällen har skapats i Porto", står det på webbplatsen Porto.pt, som tagits fram av den kommunala avdelningen för kommunikation och marknadsföring i Portos kommun (CMP).

Enligt kommunen har en jury som inbjudits av tidskriften fDi Magazine för att förbereda denna ranking utvärderat investeringsfrämjande strategier i 75 europeiska städer och regioner, grupperade efter befolkningsmängd. Bland de olika indikatorer som beaktats finns typen av investeringar som attraherats under de senaste 18 månaderna, de snabbast växande sektorerna och de initiativ som tagits för att främja ekonomisk återhämtning efter en pandemi.