I ett gemensamt uttalande påminner den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten (ANSR), GNR och PSP om att kampanjen "Mobiltelefonen kan vänta vid ratten", som genomfördes mellan den 15 och 21 i landet, syftade till att varna förare om de "allvarliga konsekvenserna av att använda mobiltelefoner under körning".

För första gången deltog i kampanjen tjänsterna vid de regionala förvaltningarna i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira.

Kampanjen offentliggjordes i digitala medier och genom fem informationsinsatser från ANSR, som genomfördes samtidigt med de inspektioner som GNR och PSP ansvarade för i Lissabon, Bragança, Guimarães, Vila Pouca de Aguiar och Cova da Piedade. Samma åtgärder genomfördes i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira.

Totalt kontrollerades 51 112 fordon personligen och 15 176 överträdelser registrerades, varav 1 394 gällde användning av mobiltelefoner under körning.

Under kampanjperioden registrerade myndigheterna 2 178 olyckor som resulterade i 11 dödsfall, 30 allvarliga skador och 618 lindriga skador.

De 11 dödsfallen, alla män, var mellan 19 och 83 år gamla.

Olyckorna inträffade i distrikten Braga, Leiria, Lissabon, Viseu, Portalegre, Setúbal, Évora och Beja.

Jämfört med samma period 2021 inträffade 817 fler olyckor, sex fler dödsfall, fem fler allvarliga skador och 219 fler lindriga skador.