"Vi bör börja titta på den här typen av fenomen med större oro, eftersom den här typen av torka kommer att bli mer och mer regelbunden och vi är inte alls förberedda på det", säger Daniela Terêncio, forskare vid universiteten i Trás-os-Montes och Alto Douro, i uttalanden till Lusa.

I onsdags uppmanade den portugisiska miljömyndigheten APA till hållbar vattenanvändning och föreslog att man skulle undvika "slöseri med vatten i vardagen, biltvätt och fyllning av privata simbassänger".

Dagen därpå sade myndighetens ordförande Nuno Lacasta att Portugal "är bättre förberett än någonsin" för att möta torkan, på grund av "erfarenheten" av detta fenomen, som har blivit alltmer återkommande.

En fokusering på "efterfrågestyrning" bidrar också positivt genom att man ser till "vatteneffektivitet, återanvändning av vatten och kunskap om tillgången", aspekter som "är mycket nya i vårt land", betonade Lacasta.

Att inte klara sig

På frågan om Portugal klarar av torkan var Daniela Terêncio bestämd: "Jag tror inte det".

Enligt experten "finns det många strategier och mycket planering som inte omsätts i praktiken".

Ett sätt att lösa problemet, föreslår hon, är att göra vatteneffektivitet obligatorisk vid nybyggnation, på samma sätt som man redan gör med energieffektivitet.

Ingenjören Joaquim Poças Martins, som specialiserat sig på vattenresurser, anser i uttalanden till Lusa att "vi alltid bör spara" och talar till och med om vikten av att "skapa en kultur av sparande".

I Portugal är vattenförbrukningen "i linje med den måttliga förbrukningen i de utvecklade länder som vi jämför oss med", säger professorn vid den tekniska fakulteten vid universitetet i Porto.

Snabbare duschar, "applikationer" som gör det möjligt att spara vatten i kranarna, undvika att tvätta bilar och inte vattna gräsmattan är några av de grundläggande reglerna för att spara i privat konsumtion.

Magiskt nummer

"Den magiska siffran är 10 liter [vatten] för varje minut vatten som rinner genom kranarna." Varje minut som sparas används 10 liter mindre.

Även med denna individuella ansträngning, som måste göras, "ur objektiv synvinkel är effekten i Portugal i de flesta fall inte alltför stor, eftersom utgifterna inte går till privat konsumtion, utan till jordbruket".

Det finns också förluster i de kommunala systemen som lätt kan repareras och som gör det möjligt att spara vatten, i ett land där det finns kommuner med vattenförluster i storleksordningen 80 procent.

Dessa förluster kan vara verkliga, när de är fysiska förluster, eller uppenbara, i form av fakturering, vilket också är viktigt eftersom "vatten som inte mäts eller faktureras inte sparas".

När det gäller verkliga förluster "är det möjligt att med hjälp av förvaltningsåtgärder och utan att spendera mycket pengar minska förlusterna till acceptabla värden - allt över 20 % är oacceptabelt, mellan 10 och 20 % är redan acceptabelt, och det önskvärda är att de ligger under 10 %", avslutade han.