I namn av min älskade Guds närvaro "JAG ÄR" ber jag att få ta emot de initieringar som behövs för att kvalificera mig för Uppstigning.
Jag kallar på en stor kosmisk stråle av Kosmisk Renhetsflamma för att avlägsna från mitt sinne, mina tankar, mina känslor och min kropp, och alla subtila kroppar, alla vibrationer av mänsklig skapelse som är orena till sin substans och mindre än min Gudomliga Fulländning i Gud.
Må Renhetsflamman transmutera alla återstående negativa energier från min värld! Må Kristi kärlek expandera i mig genom kraften från Ascension Flame! Må Uppståndelseflamman väcka minnena av min gudomliga blåkopia. Så att jag för alltid kan vara fri från all oenighet som jag någonsin har skapat!
Jag bekräftar att JAG ÄR Renhet i handling. JAG ÄR Guds renhet etablerad i sinne, kropp och själ. Låt mig också åberopa renhet för varje del av livet på jorden. Låt mig åberopa renhet för min familj, mina vänner och för hela Guds familj, alla riken och jorden. Och så är det, älskade JAG ÄR!