Den första månaden av 2022 var synonymt med en minskning av arbetslösheten både i euroområdet och i Europeiska unionen (EU), visar uppgifter från Eurostat. I Portugal ökade arbetslösheten jämfört med föregående månad, vilket motsäger trenden i gemenskapsblocket.

Enligt den not som offentliggjorts av Europeiska statistikbyrån uppgick arbetslösheten i januari 2022 i det gemensamma valutaområdet till 6,8 procent, 0,2 procentenheter (pp) mindre än i december och 1,5 pp mindre än samma månad 2021.

I Europeiska unionen som helhet uppgick arbetslösheten till 6,2 %, 0,1 p.p. mindre än föregående månad och 1,3 p.p. mindre än i januari 2021.

"Eurostat uppskattar att 13,346 miljoner män och kvinnor i Europeiska unionen, varav 11,225 miljoner i euroområdet, var arbetslösa i januari 2022. Jämfört med december 2021 minskade antalet arbetslösa med 216 000 personer i EU och med 214 000 personer i euroområdet. Jämfört med januari 2021 minskade arbetslösheten med 2,555 miljoner i EU och 2,177 miljoner i euroområdet", specificeras det.

Situationen i Portugal

I Portugal låg arbetslösheten enligt det nationella statistikinstitutet (INE) på 6 procent i januari, 0,2 procentenheter mer än i december, men en procentenhet mindre än samma månad året innan, 2021. Detta innebär att arbetslöshetsgraden förblev under EU-genomsnittet och i det gemensamma valutaområdet, även om den ur ett kedjeperspektiv har registrerat den motsatta banan, det vill säga att det har skett en försämring här medan det i EU och i euron skett en förbättring.