"Den nuvarande fasen [av pandemin] motiverar en förändring i rapporteringsmönstret, där båda de dagliga rapporterna upphör", tillägger DGS i ett uttalande.

Det nya formatet för lägesrapporten kommer att innehålla "antalet bekräftade fall och dödsfall i Portugal, ackumulerat under sju dagar, samt den dagliga sjukhusbeläggningen på kontinenten, med respektive veckovariation".

Differentierade uppgifter per region och ålder om antalet fall, sjukhusvistelser och dödsfall kommer också att offentliggöras.

"Intagningarna kommer att återspegla de sängar som är upptagna med fall av Covid-19", uppger också DGS.

Uppgifter om vaccinationer kommer att omfatta start-, full- och boosterdoser per ålder. Uppgifter om vaccinering mot influensa offentliggörs inte längre i lägesrapporten, som kommer att offentliggöras tillsammans med rapporten om övervakning av pandemin.

"Denna modell för spridning av uppgifter kommer att justeras närhelst den epidemiologiska situationen motiverar det", betonar DGS.