Enligt röstförklaringen från de portugisiska kommunistiska ledamöterna João Pimenta Lopes och Sandra Pereira, anser parlamentet i sitt betänkande att "även om det anser att "system för beviljande av nationalitet på grundval av finansiella investeringar (...) är förkastliga ur etisk synvinkel, gör det i praktiken möjligt att förlänga dess giltighet".

Europaparlamentet antog i onsdags en resolution där man krävde ett slut på system för medborgarskap genom investeringar, gyllene pass, och en strängare reglering av system för uppehållstillstånd, gyllene visum, och betonade att de inte bör beviljas ryska oligarker.

Betänkandet som ledde fram till lagstiftningsinitiativet godkändes med 595 röster för, 12 röster emot och 74 nedlagda röster. Bland rösterna emot, fanns rösterna från PCP-ledamöterna.

Röster mot

"I själva verket är avsiktsuttrycket om "ett progressivt avskaffande, på Europeiska unionens (EU) nivå, av medborgarskapsregimer genom investeringar senast 2025" just det. I praktiken förlängs dessa regimers giltighet, utan effektiva garantier för deras slut", hävdade parlamentsledamöterna.

De kommunistiska ledamöterna ansåg att förslaget "innebär att dessa system accepteras och regleras", och att det också "garanterar att en suverän befogenhet övertas" av medlemsstaterna.

I röstförklaringen kritiserade de som valts in i PCP också den föreslagna "anpassningsmekanismen", genom vilken "medlemsstaterna är skyldiga att betala" till Bryssel en "betydande procentandel av de investeringar som gjorts" inom ramen för systemen i fråga.

Portugal straff

"Även om avsikten uttrycks som att sätta stopp för dessa system, försöker man omfördela resurser från de nationella budgetarna" till gemenskapsbudgeten, sade parlamentsledamöterna och tillade att Portugal skulle vara ett av de länder "som mest skulle behöva betala".

João Pimenta Lopes och Sandra Pereira ansåg också att landet skulle drabbas av ett "dubbelt straff", eftersom "Portugal inte bara drabbas av de skadliga effekterna av dessa regimer", som ett exempel är den ökade fastighetsspekulationen, "utan det måste också betala EU, ett straff för vad utländska kapitalister har tjänat på".

Parasitism

Europaparlamentet anser att dessa regimer utgör "parasitism" och att de därför måste "successivt avskaffas på grund av de risker de medför". Europaparlamentet har därför bett Europeiska kommissionen att före utgången av sin nuvarande mandatperiod lägga fram ett förslag i detta syfte.

I detta lagstiftningsinitiativbetänkande efterlyses också gemensamma regler på EU-nivå för att harmonisera reglerna och förfarandena för gyllene visum, som redan avser uppehållstillstånd i utbyte mot investeringar, i syfte att stärka kampen mot penningtvätt, korruption och skatteflykt.