På Portugals fastland och i den autonoma regionen Madeira måste klockorna flyttas fram en timme när klockan är 01:00 och ändras till 02:00.

I den autonoma regionen Azorerna ska klockan ändras när klockan är 00.00 och ändras till 01.00.

Klockorna kommer att förbli oförändrade fram till den 20 oktober då de återigen kommer att flyttas bakåt en timme igen.

Det nuvarande systemet för tidsomställning regleras av ett direktiv (gemenskapslagstiftning) från 2000, enligt vilket klockorna varje år ska ställas framåt respektive bakåt en timme den sista söndagen i mars respektive den sista söndagen i oktober, vilket markerar början respektive slutet på sommartid.