Institutet för bostäder och stadsrehabilitering (IHRU) kommer genom lottning att tilldela 54 bostäder i olika regioner i landet för hyresavtal med stöd och hyresavtal till överkomligt pris. De som är intresserade av att lämna anbud kan göra det med hjälp av information på denna webbplats.

Enligt infrastruktur- och bostadsminister Pedro Nuno Santos: "Ansökningarna är öppna för bostäder från T1 till T5, belägna i Coimbra, Guimarães, Vila Nova de Gaia, Loulé, Lissabons storstadsområde, Penafiel och Gondomar".

Enligt ministeriet kommer bostäderna för hyresrätter till överkomliga priser att lottas ut bland de personer och hushåll som lämnar in en ansökan fram till den 19 april, förutsatt att de uppfyller programmets villkor för stödberättigande och kraven i meddelandet om anbudsinfordran.

"Bostäder för hyresbostäder med stöd kommer att lottas ut bland personer och hushåll med bostadsansökningar som redan är registrerade på EAA-plattformen", förklarar regeringen och konstaterar att lottningen är en del av "den uppsättning åtgärder som pågår för att garantera tillgång till bostäder för familjer som inte har ett svar på marknaden".