Detta bekräftades av Eurostats uppskattning av bruttonationalprodukten per capita (GDPpc).

Det index som skapats för EU visar att Bulgarien har den sämsta köpkraften bland de 27 länderna, med endast 55 procent av det europeiska genomsnittet (100 procent), men Portugal ligger inte långt efter, med 74 procent.