Studien med titeln "Impact of COVID-19 on summer holiday behaviours: evidence from Portugal" har utarbetats av Susana Silva och Paulo Carvalho från institutionen för geografi och turism vid fakulteten för konst vid universitetet i Coimbra och publicerades i den internationella tidskriften för forskning om turism och gästfrihet i Anatolien.

I ett uttalande från UC betonade författarna till studien att resultaten utgör "en möjlighet att ändra turismparadigmet till en mer hållbar modell, vilket länge har efterfrågats, särskilt genom en omfördelning av turistströmmarna, och att satsa på inhemsk turism, inte bara på kort sikt".

"Denna forskning bidrar också till att de olika territoriella aktörerna och researrangörerna kan anpassa sig till de konsumtionstrender som uppstår till följd av pandemin", tillade de.

För denna studie, som syftade till att bedöma hur pandemin covid-19 påverkar portugisernas traditionella sommarsemester, använde forskarna ett frågeformulär efter sommarsemestern, som riktade sig till alla nationella turister som tog minst en semester i Portugal, mellan juni och september 2020, och fick ett giltigt urval på 685 deltagare från olika delar av landet.

De mest populära resmålen

Jämfört med semesterresorna före pandemin fortsatte stränderna att vara det mest populära resmålet för de flesta respondenterna, även om det skedde en liten minskning. Landsbygden, bergen och floderna i inlandet har dock ökat i popularitet.

Enligt studien tillbringade cirka 34 % av de svarande minst en semesterperiod i sitt bostadsområde (NUTS II), 10 % hade minst en semesterperiod i bostadens underregion (NUTS III) och cirka 25 % i angränsande underregioner.