Enligt det dokument som publicerades i Diário da República fastställer statssekreterare Diogo Serras Lopes att åtgärden ska förlängas "till den 30 april 2022", "utan att det påverkar en eventuell förlängning".

Initiativet hade redan förlängts i slutet av februari, då regeringen reviderade villkoren. Sedan dess har åtgärden begränsats till två månatliga tester per användare, vilket är en minskning med tanke på den positiva utvecklingen av pandemin.