Med denna tillväxt som förväntas fortsätta fram till 2022 kommer en rad länder att få se sina kryptomarknader mogna eller expandera.

Som OBG beskrev i detalj vid den tidpunkten,ledde Covid-19 till en massiv expansion av användningen av kryptovalutor i ett antal tillväxtekonomier.

Till exempelvar Nigeria - Afrikas största kryptovalutamarknad - världens ledande land när det gäller införande av kryptovalutor 2020, med Vietnam och Filippinerna på andra respektive tredje plats.

Den globala tillväxten av kryptovalutor fortsatte under 2021.

I slutet av året hade segmentets totala marknadskapitalisering ökat med 187,5 procent, medan hela marknaden var värd sammanlagt 2trn dollar.

Samtidigt hade det globala antagandet enligt det ledande forskningsföretaget Chainalysis hoppat med över 880 procent på årsbasis fram till augusti.

Tillväxande marknader

Under 2021 var det återigen tillväxtmarknaderna som hade den snabbaste spridningen. I Chainalysis årliga rankning låg Vietnam, Indien och Pakistan på första, andra respektive tredje plats, medan USA var den enda mogna ekonomin bland de tio främsta.

Brasilien - som kom på plats 14 - erbjuder en fallstudie om hur tillväxtekonomier försökte utnyttja krypto under 2021.

När det gäller traditionella finansmarknader debuterade den brasilianska börsen med tre krypto-dedikerade börshandlade fonder (ETF:er). Samtidigt kommer landet under första kvartalet i år också att få se lanseringen av världens första ETF som är dedikerad till decentraliserade finansnätverk.

När det gäller det institutionella köpet meddelade centralbanken att den kommer att fortsätta att arbeta för att införliva blockkedjeteknik i sina tjänster, genom en rad tester som utförs internt av ett särskilt team. Den presenterade också planer på en digital centralbanksvaluta som kan lanseras redan 2023.

Kryptovaluta år 2022

Enligt forskningsföretaget Tellimer definieras den nuvarande fasen i utvecklingen av decentraliserade digitala valutor av en betoning på skalbarhet, hållbarhet, styrning och blockkedjeinteroperabilitet. Tellimer har döpt denna fas till "Crypto 3.0".

De viktigaste egenskaperna hos "Crypto 3.0" har gjort tekniken ännu mer tilltalande och användbar på tillväxtmarknader. Till exempel har framstegen i skalbarhet sänkt transaktionsavgifterna och därmed breddat tillgången. Det är dock den ökade driftskompatibiliteten som har visat sig vara särskilt viktig.

Enligt Chainalysis använder många kryptovalutaanvändare på tillväxtmarknader peer-to-peer-nätverk (P2P). Det är faktiskt tillväxtländerna som står för flest P2P-kryptovalutatransaktioner.

Mellan april 2019 och juni 2021 stod till exempel regionerna Latinamerika och Central- och Sydasien tillsammans för majoriteten av den globala P2P-trafiken.

P2P-nätverk gör det möjligt att köpa och sälja kryptovalutor via mobila enheter, vilket innebär att de kan handlas i regioner med begränsad IKT-infrastruktur eller av personer som inte har tillgång till en dator.

Det är detta som gör P2P till en nyckel till användning på tillväxtmarknader. Statista noterade till exempel 2020 att den befintliga förekomsten av mobilbaserade P2P-betalningar var det som inledningsvis fick många nigerianer att utforska kryptovalutor.

Mot bakgrund av detta och andra överväganden räknar många med att användningen av kryptovalutor kommer att öka på tillväxtmarknader framöver.

Det finns faktiskt redan tecken på vilken form denna expansion kan ta i olika ekonomier.

I december förra året tillkännagavs till exempel att Dubai World Trade Centre kommer att bli en kryptozon och en tillsynsmyndighet för kryptovalutor och andra virtuella tillgångar.

På annat håll meddelade förra året den filippinska börsen på liknande sätt att den försöker bli en plattform för handel med kryptotillgångar. Den väntar dock fortfarande på att myndigheterna ska utfärda regler för kryptohandel.

Krypto är dock inte utan sina belackare. I slutet av januari sade Tobias Adrian - chef för IMF:s avdelning för monetära frågor och kapitalmarknader - till Financial Times att kryptovalutor orsakar "destabiliserande" kapitalflöden på tillväxtmarknader.

IMF har också nyligen uppmanat El Salvador att upphäva sitt beslut - som fattades i september förra året - att bli det första landet att acceptera Bitcoin som lagligt betalningsmedel.

En annan oro gäller kryptovalutors kolossala ekologiska fotavtryck i samband med det proof-of-work-koncept som Bitcoin har populariserat. Många mindre energiintensiva kryptovalutor har dock utvecklats med hjälp av proof-of-stake- eller proof-of-space-konceptet, vilket gör att det inte behövs koncentrerad gruvdrift som kräver enorma mängder elektricitet. I takt med att den globala drivkraften bakom övergången till en övergång till netto-nollutsläpp av koldioxid växer, förväntas innovationstakten inom området för gröna kryptovalutor öka ytterligare.