Jämfört med 2020 ökade de genomsnittliga arbetskostnaderna per timme i hela ekonomin med 1,2 procent i euroområdet och 1,7 procent i EU.

Bland medlemsstaterna varierade de genomsnittliga arbetskostnaderna per timme mellan Bulgarien (7 euro), Rumänien (8,5 euro) och Lettland (11,10 euro) - med de lägsta kostnaderna - och Danmark (46,90 euro), Luxemburg (43 euro) och Belgien (41,60 euro) - med de högsta kostnaderna.

I euroområdet sjönk indikatorn i Italien (-1,6 procent) och Spanien (-0,3 procent), men ökade i de övriga 17 länderna, med de största ökningarna i Litauen (12,5 procent), Estland (6,5 procent), Cypern och Slovenien (6,2 procent vardera).

I Portugal ökade den genomsnittliga arbetskostnaden per timme från 15,70 euro 2020 till 16 euro 2021, enligt EU:s statistiktjänst.

Bland medlemsstaterna utanför euroområdet noterades de största ökningarna av indikatorn på årsbasis i Bulgarien (9,1 procent), Polen (8,2 procent) och Ungern (7,3 procent) och de minsta ökningarna i Sverige och Kroatien (3 procent vardera).