"Människor måste vara uppmärksamma, följa de officiella organens rekommendationer, hålla sina självskyddsåtgärder vid liv och vara närvarande för att kunna genomföra dem vid behov", sade chefen för den regionala räddningstjänsten och brandkåren på Azorerna (SRPCBA).

Enligt Eduardo Faria registrerades den största jordbävningen under denna seismovulkaniska kris, som började den 19 mars, klockan 21.56 (22.56 Lissabontid) på tisdagen och hade sitt epicentrum vid havet, cirka två kilometer från byn Velas, utan att orsaka "materiella eller mänskliga skador".

Denna jordbävning "följer vad vi har förmedlat om att denna kris kan innebära en möjlighet till ett utbrott eller en starkare jordbävning", sade SRPCBA:s ordförande, som talade efter den genomgång av räddningstjänsten som äger rum dagligen på ön.

"Vi måste vara beredda på en jordbävning av större intensitet som kan orsaka materiella skador", sade Eduardo Faria till journalister.