Ordföranden för den demokratiska brukarföreningen 25th of April sa till Lusa att bilister deltog i buzinão som ägde rum mellan 08:00 och 09:00.

"Vi bestämde oss för att göra denna protest timmar efter att regeringen tillträdde och dagar efter att republikens församling var i tjänst, för att be den verkställande makten att vidta brådskande åtgärder. Inte bara för att sänka momsen, utan framför allt för att reglera sektorn. Tills det sker måste bränslepriserna sänkas", sade han.

Aristides Teixeira sade också till Lusa att han kommer att be om en audiens med ordföranden för republikens församling och ministern för sektorn för att tala om bränslepriset, som steg igen i måndags .

"Regeringen måste använda alla sina resurser för att sänka bränslepriserna. Regeringen måste agera omedelbart till försvar för folket, som har sett levnadskostnaderna öka", underströk han.

Aristides Teixeira uppmärksammade också att antalet passagerare i kollektivtrafiken har ökat till följd av denna prishöjning.

"Det är fler passagerare som söker sig till kollektivtrafiken, vilket orsakar kaos", sade han.