Under 2021 lämnade portugisiska uppfinnare in 286 patentansökningar till Europeiska patentverket (IEP). Detta är en ökning med cirka 14 procent jämfört med samma period föregående år, rapporterar Jornal de Negócios.

De uppgifter som släppts visar på en stor ökning av patentansökningar inom datorteknik, där antalet nästan tredubblats, samt inom transportsektorn, med en ökning på 114 procent.

En officiell källa från IEP uppger att dessa siffror placerar Portugal som "det starkaste landet i Europa (bland de länder som har fler än 200 patentansökningar)".

Dessutom framhåller enheten också att Portugal var mer än fem gånger högre än den genomsnittliga tillväxttakten i Europeiska unionen, som låg på 2,7 %. Enligt samma tidning var universitetet i Minho en av de enheter som stack ut mest, med patent på autonom körning, skärmar, utrustning och bilprogramvara för att underlätta körning eller stödja underhållning.