Denna avsikt bekräftades av António Costa, ledare för PS. Premiärministern bekräftade därmed att minimilönen kommer att höjas till 750 euro, vilket innebär att man håller fast vid den bana som regeringen redan har fastställt, även om inflationen ökar.

Trots den kraftiga prisökningen vidhåller António Costa sin avsikt att höja minimilönen till 750 euro i januari 2023, vilket innebär att den bana som fastställts i valprogrammet bibehålls. Målet är att nå 2026 med en minimilön på 900 euro.

"Vi håller fast vid vårt mål att fortsätta banan med att höja den nationella minimilönen. Vi satte upp ett mål: målet för 2023 var att nå 750 euro. Vid den tidpunkten sade de att vi var orealistiska. Vi gick framåt steg för steg, vi har nått 705 euro och nästa år kommer vi att gå fram till 750 euro", sade António Costa och lovade "dialog med partnerna".

I januari, redan före valet, medgav António Costa att han skulle kunna gå längre än 900 euro fram till 2026, om det finns förutsättningar för det. "Vi har med stor tillfredsställelse sett att många företagare säger att vi måste göra ett språng i förhållande till minimilönen. Jag hade ett möte med företagare och några sa att minst tusen euro borde vara nivån på den nationella minimilönen", sade han då, innan inflationen i Portugal accelererade.