Enligt en rapport från ECO har hyrorna stigit med cirka 25 procent sedan 2010, medan huspriserna har ökat med 65 procent i Portugal. I båda fallen har landet under denna period haft en ökning som ligger över det europeiska genomsnittet, enligt uppgifter från Eurostat, som ger en bild av bostadskostnaderna under det senaste decenniet.

I Europeiska unionen ökade huspriserna med 42 procent från 2010 till slutet av 2021, medan hyrorna ökade med 16 procent.

Portugal är långt ifrån de största ökningarna bland medlemsstaterna, både när det gäller hyror och huspriser.

Dyrast

I länder som Estland, Ungern, Luxemburg, Lettland, Tjeckien, Österrike och Litauen har exempelvis huspriserna mer än fördubblats under denna period. I Estland och Litauen har hyrorna också ökat med mer än 100 procent sedan 2010.

Det råder ingen tvekan om att boendekostnaderna är högre i Europa, både för hyresgäster och bostadsköpare, men det finns länder där trenden har avvikit.

Lägre priser

På Cypern och i Grekland har hyror och bostadspriser sjunkit under det senaste decenniet. Särskilt i Grekland har priserna sjunkit med mer än 20 %.

I Italien har hyrorna stigit med 10 %, men husen är 11 % billigare än 2010.