"Enligt marknadsdata väntas bränslepriserna sjunka med cirka sju cent per liter diesel och fem cent per liter bensin nästa vecka", säger Fernando Medina.

Med hänsyn till den veckovisa mekanismen för översyn av värdena för ISP-enhetssatserna skulle denna prisutveckling "bestämma en ökning" av enhetssatserna för skatten på oljeprodukter (ISP).

Med hänsyn till den rådande situationen valde regeringen dock att "skjuta upp denna justering till den tidpunkt då ISP sänks genom tillämpning av formeln".