Överlåtelsen av äganderätten till personbilar ökade med 19 % i februari 2022 jämfört med samma period 2021, men minskade med 14 % jämfört med värdet för 2020, enligt Standvirtual/ACAP-barometern.

I mars visar ACAP:s uppgifter en ökning med 0,7 % på marknaden för nya fordon, lätta och tunga, jämfört med samma period 2021, och en ökning med 8 % hittills under året. I sin tur stod elektrifierade fordon och hybridfordon med gasol för 42 % av de nya personbilarna i mars 2022. Motorcyklar, trehjulingar och fyrhjulingar ökade med 10 % jämfört med mars 2021 och ökade med 42,4 % under året hittills.

Den bränsletyp med störst efterfrågan i mars, bland nya fordon, är bensin med en representation på 35 %, följt av 20 % av efterfrågan för elfordon och 12 % när det gäller diesel. Uppgifterna från Standvirtual visar på en preferens för bensin trots en minskning sedan början av året.

Efterfrågan gäller främst bilar under 10 000 euro, vilket utgör cirka 43 % av andelen kontakter med säljare. Detta segment har till och med varit det som påverkats mest av bristen på fordon under de senaste månaderna. Bilar mellan 10 och 20 000 euro stod i sin tur för cirka 15-20 % av efterfrågan, lika mycket för nivåerna mellan 20 och 30 000 euro och mer än 30 000 euro.

Det genomsnittliga priset som tas ut av professionella säljare är 21 800 euro, en ökande trend till följd av produktbristen.