Besökarna kommer att kunna "upptäcka" denna "plats för bön och kontemplation" gratis under besök varje tisdag och lördag från 10 till 13.00, eller på guidade turer med förhandsanmälan innan klostret stängs igen för allmänheten.

"I detta övergångsögonblick bjuder FEA in dig att delta i de sista guidade turerna i klostret, i en unik möjlighet att lära dig om ritualer, vanor och andliga övningar som praktiserades av dem som bodde där", enligt ett uttalande från Eugénio de Almeida Foundation (FEA).

Klostret Santa Maria Scala Coeli (Himlens trappor), som ligger i utkanten av staden, var "i 60 år en otillgänglig plats som präglades av kartusianersamhällets inhägnad, tystnad och samvaro", påminner FEA.

De sista fyra munkarna i Sankt Brunos orden lämnade i slutet av 2019, och ärkebiskopen i Évora, Francisco Senra Coelho, avslöjade då att Cartuxaklostret skulle tas över av nunnor.

"Snart" kommer klosterlivet att återvända till klostret, men först vill stiftelsen göra "detta exempel på religiös arkitektur som är unikt i Portugal" känt.