Enligt en rapport från ECO ledde den ökade efterfrågan på elfordon till att lageromsättningen (antalet utbyten under en viss tidsperiod, i det här fallet en månad) ökade med 302 procent jämfört med mars 2021 och uppgick till 9,4 gånger - det vill säga att det under en månad skedde i genomsnitt 9,4 utbyten av elfordonslager. Denna ökning återspeglas också i topplistan över de begagnade bilar under 4 år som säljer snabbast; på de tre första platserna i denna rangordning hittar vi hybridbilen Kia Niro, elbilen Hyundai IONIQ och Nissan Leaf.

I de europeiska länder som analyseras av INDICATA ökade den allmänna försäljningen av elbilar med 146 procent i mars jämfört med året innan, och försäljningen av hybridbilar ökade också med 33 procent under samma period. I andra änden av skalan minskade försäljningen av begagnade diesel- och bensinbilar i mars med 22 % respektive 13 % jämfört med mars 2021.

På 11 av de 13 analyserade marknaderna sålde elbilar snabbare än alla andra typer av fordon, med en lagerrotation som nu ligger i storleksordningen 11x, vilket motsvarar en ökning med 201 % jämfört med föregående år, en efterfrågan som också driver upp priserna. De marknader som analyserades var Storbritannien, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Österrike, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Sverige, Danmark, Polen och Turkiet.