Hälsosekreterare António Lacerda Sales sade att Covid-19 screeningtesterna som utförs på apotek och laboratorier kan bli gratis igen om de epidemiologiska indikatorerna ökar.

Lacerda Sales betonade att de epidemiologiska indikatorerna för närvarande inte motiverar gratis testning.

"Om det visar sig att det finns en ökning av epidemiologiska indikatorer kommer vi säkert att upphäva denna åtgärd [om att sluta med gratis testning]. För närvarande, med de indikatorer vi har och med en stabil situation ur epidemiologisk synvinkel, kommer gratis testning inte att vara nödvändig", sade han.

Covid-19 screeningtester som utförs på apotek och laboratorier är inte längre gratis sedan den 1 maj, med hänsyn till den "positiva utvecklingen" av pandemin i landet.

Enligt Lacerda Sales skedde en "viss ökning" av antalet fall efter det att den obligatoriska användningen av mask upphörde, men "trenden är fortfarande stabil".