Enligt Lusa beslutade regionstyrelsen att ge turister som besöker ön São Jorge en kupong på 35 euro, kallad "Welcome to São Jorge", vilket motsvarar en investering på högst 330 000 euro.

Initiativet, som godkändes av det styrande rådet i torsdags, den 5 maj, och som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning i måndags, den 9 maj, är tänkt att fungera som "ett finansiellt incitament för att stimulera den lokala ekonomin, som ett sätt att mildra konsekvenserna av den seismovulkaniska krisen på ön São Jorge".

Kupongen kommer att "användas uteslutande för inköp av varor eller tjänster inom verksamheter med anknytning till turistsektorn" och kommer att börja delas ut "fem arbetsdagar" efter offentliggörandet av resolutionen, och den kommer att gälla tills det totala beloppet för denna åtgärd har uppnåtts.

Åtgärden kommer dock att ses över kvartalsvis så att Azorernas regionala regering kan bedöma om den fortsätter eller upphör.

Kupongen kommer att delas ut till "alla besökare som inte är bosatta på ön São Jorge, som är 12 år eller äldre" och som uppvisar "ett bevis på att de har bokat resa och logi på en turistanläggning" på ön och som fyller i ett formulär.