"Vi vill alla att 2022 ska vara det år som markerar början på slutet av en särskilt svår period för oss alla", sade Elvira Fortunato vid öppnandet av det nationella mötet Ciência 2022.

För detta, försvarade hon, är det nödvändigt att "använda de ekonomiska resurser som Europeiska unionen ställer till förfogande på ett noggrant och rigoröst sätt".

De bör användas "för att kvalificera portugiserna, för att utveckla vetenskapen och för att uppnå konvergens fram till 2030 när det gäller klimatåtgärder och digitalisering", sade hon.

Den vetenskapliga forskningsmodellen måste bygga på samarbete mellan forskare, institutioner, företag och det civila samhället, försvarade hon.

Ökning av antalet forskare

Ordföranden för stiftelsen för vetenskap och teknik (FCT), Helena Pereira, betonade att Portugal för närvarande har nästan 55 000 vetenskapliga forskare, vilket är ett förhållande på 12 per tusen invånare, vilket innebär en ökning med 30 procent under de senaste fem åren.

Under FCT:s 25-årsjubileum, som samordnar stödet till vetenskapen i Portugal, påpekade hon att 1997 uppgick Portugals investeringar i vetenskap till 577 miljoner euro, vilket motsvarar 0,56 procent av bruttonationalprodukten, och att de år 2020 uppgår till 3 236 miljoner euro, vilket motsvarar 1,62 procent.

Investeringarna i vetenskap har också ökat inom företagssektorn, som 1997 spenderade 22,5 procent av sin budget på forskning och som 2020 investerade 57 procent.