Enligt ett uttalande från ekonomi- och havsministerns kansli har statssekreteraren för turism, handel och tjänster, Rita Marques, redan godkänt uppdateringarna av taxorna.

De nya tullarna, som träder i kraft den 1 juni, "kommer att resultera i en genomsnittlig global ökning av tullarna med 8,05 procent".

I uttalandet betonas också att det sedan januari 2013 inte har skett någon uppdatering av taxitransporttarifferna.