Den partiella strejken i Porto kommer att äga rum mellan 05:00 och 08:30 den 23 maj, medan strejken i Lissabon kommer att äga rum mellan 17:00 och 21:00 den 27 maj.

Facket, som representerar majoriteten av anställda inom kommersiella tjänster och transporter (granskare, biljettkontorspersonal och deras direkta chefer), ansåg att höjningen av löneskalan med 0,9 procent inte är "ett acceptabelt värde" jämfört med den kontinuerliga förlusten av köpkraft, "något som har pågått sedan 2019".

Arbetarna på CP - Comboios de Portugal gick ut i en 24-timmarsstrejk i måndags för att kräva löneökningar på 90 euro för alla anställda.