Uppgifter som PSP och GNR skickat till byrån Lusa visar att 42 495 trafikolyckor har registrerats sedan början av året, med 135 dödsfall, 726 allvarliga skador och 12 211 lindriga skador som följd.

Jämfört med samma period 2021 har dessa två säkerhetsstyrkor i år registrerat 10 259 fler olyckor (31,8 %), 55 fler dödsfall (68,75 %), 204 fler allvarliga skador (39 %) och 3 331 fler lindriga skador (37,5 %).

I ett meddelande som skickats till Lusa anser Guarda Nacional Republicana att år 2021 "inte kan jämföras med innevarande år" på grund av de åtgärder som följer av Covid-19-pandemin och de därav följande inskränkningarna och begränsningarna av cirkulationen, och hänvisar till att det finns en större stränghet jämfört med 2019.

GNR registrerade mellan den 1 januari och den 30 april i år 22 784 olyckor (6 028 fler än under samma period 2021), 111 dödsfall (56 fler), 502 allvarliga skador (193 fler) och 6 458 lindriga skador (2 140 fler).

Om man jämför uppgifterna med 2019 rapporterar GNR att det under de första fyra månaderna i år inträffade 2 064 färre olyckor, 17 färre dödsfall, 22 färre allvarliga skador och 936 fler lindriga skador.

De distrikt med flest trafikolyckor som registrerats i år inom GNR:s insatsområde är Porto (3 564), Aveiro (2 275), Lissabon (2 275) och Braga (2 250), medan det högsta antalet dödsfall inträffade i Setúbal, med 14 döda på grund av trafikolyckor.