På frågan om ökningen av antalet fall och det faktum att Portugal är ett av de länder som har det högsta antalet infektioner svarade Marta Temido att det finns "en god tradition" i landet när det gäller registrering, vilket visar "problemets omfattning".

"Just nu är det vi kan säga i detta avseende att vi har försökt göra en mycket verklig och mycket engagerad registrering av antalet nya fall av infektion med monkepoxvirus", sade ministern.

Ministern underströk att siffrorna i varje land alltid också återspeglar deras anmälningsstrategi och kliniska oro i detta avseende och att de "varierar mycket från land till land".

Men enligt Marta Temido är "oron" för närvarande framför allt "att de personer som har smittats av viruset och som övervakas ska vara vid god hälsa".

Hälsoministern sade också att myndigheterna följer "denna utveckling med försiktighet, men med en försiktighet som inte är överdriven".

På frågan om det finns en profildefinition för dessa patienter svarade hon att vi talar om "en sjukdom och sjukdomar väljer människor".

"Därför är det mycket viktigt att de medicinska råden följs", avslutade Marta Temido och tillade att den nationella strategiska reserven av läkemedel som landet redan har omfattar vaccin mot smittkoppor, "och vi är uppmärksamma på behovet av att förstärka den nationella strategiska reserven".