"Det finns flera scenarier, men det mest sannolika är att juni månad kommer att betraktas som normal till varm", säger Ricardo Deus, från avdelningen för meteorologiska prognoser och övervakning och avdelningen för klimat och klimatförändringar vid IPMA.

Prognoserna för de kommande dagarna visar på en temperaturökning, särskilt i inlandet, där "de kommer att stiga till värden över det normala för säsongen, vilket påminner oss om att sommaren är nära". På måndag bör dock den högsta temperaturen sjunka, vilket kommer att accentueras dagen därpå.

Enligt en rapport från CNN Portugal tillade Ricardo Deus också att "maj 2022 kommer att vara en av de varmaste sedan 1931". Enligt uppgifter från IPMA låg temperaturen under maj månad i år nästan alltid över månadsmedelvärdet, med tonvikt på den 20, 27 och 28, då den maximala lufttemperaturen låg över 30 grader.

När det gäller sommaren kommer de höga temperaturerna att förbli som vanligt vid den här tiden på året och förväntas även fortsätta in i september och oktober när man utgår från tidigare uppgifter.

"Under de senaste 20 åren har medelvärdet av den genomsnittliga lufttemperaturen på Portugals fastland under september och oktober nästan alltid varit högre än normalvärdet", avslutar han.