Enligt indexet för kostnader för nybyggnation av bostäder (ICCHN), som mäts av det nationella statistikinstitutet (INE), uppvisade materialpriserna och arbetskostnaderna årliga variationer på 20,5 % respektive 5,8 %.

Den ökning på årsbasis av ICCHN som noterades i april är den högsta sedan januari 2001, enligt uppgifter från serien som statistikinstitutet tillhandahåller, och detta är den andra månaden i rad med en tvåsiffrig ökning.

Materialkostnaden bidrog med 11,9 procentenheter till bildandet av ICCHN:s förändringstakt på årsbasis (8,9 procentenheter i mars), uppger INE och tillägger att "arbetskraftskomponenten minskade sitt bidrag till 2,4 procentenheter (2,7 procentenheter föregående månad)".