Nästan alla företag i Portugal anser att de normala verksamhetsvillkoren redan har återställts efter pandemin. Och medan mer än hälften av företagen rapporterar att de redan har nått eller till och med överträffat Covid-19-aktivitetsnivåerna, visar uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) att återhämtningen inom hotell- och restaurangsektorn går mycket långsammare, med endast omkring fyra av tio (37 %) anläggningar som rapporterar att de har återhämtat sig från Covid-chocken.

"I samband med att de restriktioner som infördes på grund av Covid-19-pandemin upphävs rapporterar 90 % av företagen att de normala verksamhetsvillkoren redan har återställts i maj 2022", tillägger INE. För mer än hälften av företagen (56 %) har aktivitetsnivån före pandemin "redan uppnåtts eller överskridits", medan 34 % säger att "den uppnådda nivån fortfarande ligger under de värden som rådde före pandemin".

Bland de företag som redan har återhämtat sig från pandemins effekter är majoriteten stora företag (63 %), medan andelen mikroföretag sjunker till 47 %.

Betydande skillnader

Det finns också betydande skillnader mellan olika verksamhetssektorer: "Bygg- och fastighetssektorn har den högsta andelen företag som redan har återställt normala verksamhetsvillkor (93 %) och där verksamheten har nått eller överskridit nivån före pandemin (65 %). Inom hotell- och restaurangbranschen är däremot andelen företag där aktiviteten redan har återupptagit eller överträffat den nivå som rådde före pandemin lägre (37 %)", konstaterar statistikkontoret.

Å andra sidan räknar mer än hälften av företagen (54 %) med att omsättningen kommer att öka 2022 jämfört med föregående år, medan endast 14 % räknar med en minskning. I detta sammanhang är utsikterna mer uppmuntrande för hotell- och restaurangbranschen, där 75 % förutspår en ökning av intäkterna. Redan 44 % av företagen inom byggsektorn och fastighetsverksamhet räknar med att behålla sin omsättning i år.

Kriget i Ukraina

Den nuvarande ekonomiska situationen, som förvärras av kriget i Ukraina, skapar dock oro bland näringslivet. De flesta företag (83 %) anser att den nuvarande situationen "har en negativ eller mycket negativ inverkan på omsättningsutvecklingen 2022, med tonvikt på industri och energi, med en andel på 90 %".

Ökade energikostnader och andra råvaror eller insatsvaror är de faktorer som företagen nämner mest (60 %) som en potentiell negativ inverkan på verksamheten, följt av ökade transportkostnader och problem med tillgången på råvaror/insatsvaror (53 % respektive 43 %).

Med tanke på de stigande produktions- och råvarukostnaderna räknar 67 % av företagen med att höja försäljningspriserna 2022, varav 48 % räknar med ökningar på minst 5 %. Samtidigt motiverade mer än hälften (60 %) av de företag som redan har höjt priserna prisökningen med ökade kostnader för råvaror och insatsvaror (icke-energi).

När det gäller löner räknar företagen med en ökning av genomsnittslönen med 5,2 % år 2022, jämfört med en ökning på 4,2 % år 2021. Bland de skäl som anges för löneökningen lyfter 28 % av företagen fram höjningen av minimilönen medan 27 % åberopar behovet av att behålla arbetskraft.