Dieselpriserna kommer att stiga kraftigt på måndag och för första gången väntas det genomsnittliga priset på diesel överstiga två euro. Enligt ECO kommer en liter diesel att öka med 13 cent på måndag, medan bensin kommer att minska med tre cent.

Detta innebär att bränslepriserna beter sig olika den här veckan. Om man tar hänsyn till de genomsnittliga värden som praktiserades vid pumparna i måndags och som registrerats av generaldirektoratet för energi och geologi, kommer en liter enkel diesel att stiga till 2 023 cent och bensin att sjunka till 2 141 euro.

Den här veckan, till skillnad från de föregående, har det inte skett några förändringar som beror på beskattning. Finansministeriet förklarade att det på grund av semestern inte skulle göra den vanliga veckovisa uppdateringen av ISP, så värdet kommer inte att ändras förrän den 17 juni.