I Malcatas församling i Sabugal kommun invigs idag "Centro de Interpretação do Lince Ibérico", ett centrum som är tillägnat det iberiska lodjuret. Syftet är att locka till sig besökare och främja det kattdjur som förknippas med Serra da Malcata.

Enligt ordföranden för Malcatas församlingsråd, João Vítor Nunes Fernandes, finns det ett rum i byggnaden för det gamla skattegardet och kommer att invigas lördagen den 18 juni kl. 16.00.

"Det iberiska lodjuret har under många år varit förknippat med bergen och människorna i Malcatas församling. Kattdjuret var i fara för utrotning och en plan för att rädda lodjuret lanserades [med återintroduktionen av det iberiska lodjuret i Portugal]. Den sista naturliga livsmiljön var faktiskt Serra da Malcata", sade borgmästaren i dag till nyhetsbyrån Lusa.

"När vi började tänka på centret var antalet exemplar mycket lägre än vad det är idag, eftersom det har skapats reproduktionscentra under åren som visar resultat och antalet exemplar är inte längre så litet", sade han.

João Vítor Nunes Fernandes påpekade dock att inga exemplar ännu har observerats i Serra da Malcata.

"Lodjuret var helt utrotat i Serra de Malcata, därav behovet av att [Malcatas församlingsråd] skapar ett utrymme som kan ge oss den levande bilden, vad som är dess naturliga livsmiljö, föda och päls, så att lodjuret inte glöms bort i det som var dess sista livsmiljö", motiverade han.

Med centret för det iberiska lodjuret i byn Malcata vill kommunen öka medvetenheten om kattdjuret och göra området "mer attraktivt" för besökare.

João Vítor Nunes Fernandes berättade för Lusa att det nya tolkningsområdet, som "innehåller allt som rör lodjuret", satsar på ny teknik och audiovisuella medier.

"Den som går in där och inte vet så mycket om det iberiska lodjuret kommer att lära känna det väl", garanterade han.

Skapandet av centrumet för det iberiska lodjuret uppgick till en investering på 59 000, varav cirka 50 % kom från kommunala medel och från Sabugals stadshus.

Under den inledande fasen av verksamheten kommer besök på grund av bristande personalresurser att ske efter överenskommelse i Malcatas församlingsråd.

Sabugals kommun meddelade i februari att den ingår i projektet Lynx 2020, tillsammans med kommunerna Penamacor och Castelo de Vide, som syftar till att genomföra ett system för bevarande av livsmiljöer för det iberiska lodjuret och återhämtning av populationer av vildkaniner.