"Efter pandemin uppvisade euroområdet en av de högsta återhämtningarna i dess historia, även tack vare en bred budget stöd och penningpolitik", sade ECB:s ordförande Christine Lagarde.

Nu står eurozonen inför en skarp ökning av inflationen på grund av högre energikostnader, "flaskhalsar" och den normalisering av efterfrågan i takt med att ekonomierna öppnas igen.

Men dessa händelser ledde inte till "en betydande förändring av eurons internationella betydelse", enligt Lagarde.

Eurons andel av den internationella valutan reserver ökade under 2021 med en halv procentenhet till 20,6 %, och eurons andel av internationella skuldemissioner ökade med nästan tre procentenheter till 24,6 %.