"Det blir bättre och bättre, det är ett faktum, men jag har alltid alltid sagt att det kommer att bli verklig jämlikhet mellan män och kvinnor först när en inkompetent kvinnor kan nå de högsta positionerna, vilket är möjligt för en man".

Marcelo Rebelo de Sousa talade vid den första rekryteringskonferensen. forum som anordnades av flygvapnet, på Thalia Theater i Lissabon, den temat utmaningar för den militära rekryteringen, och talade särskilt om den frågan om att integrera kvinnor i de väpnade styrkorna.

"När detta sker, precis som med männen, kan vi verkligen säga att vi kvantitativt sett är nära", underströk han.

Marcelo medgav att "det är lättare att reflektera än att beslut" och "att analysera snarare än att förändra institutionerna" och att "frågor som rör organisationskultur är mycket långsamma att förändra".