I ett uttalande anger det nationella republikanska gardet att har intensifierat "patrullering, inspektion och stödåtgärder för trafikanter". i syfte att garantera deras säkerhet" under sommarens resor.

GNR motiverar denna åtgärd med att "betydande trafikökningen" under denna tid på året "till följd av tillströmningen av utländska turister, emigranter och nationella medborgares resor till sommaren". semesterorter".

Under operationen kommer GNR att genomföra "förebyggande åtgärder". åtgärder på de viktigaste vägarna, dvs. motorvägar, huvudvägar, kompletterande vägar och och nationella vägar" på de mest kritiska vägarna och de med mest och de mest trafikintensiva, i syfte att "bekämpa trafikolyckor", garantera en smidig trafik och stödja alla trafikanter".