"Inkluderande utbildning är en strukturell reform av utbildningen", sade minister João Costa vid ett möte för att presentera resultaten av övervakningen av av det rättsliga systemet för inkluderande utbildning i landet och för att övervaka Portugal, och hänvisade till att denna reform "går igenom utformningen av en skola som inte tjänar den felaktiga meritokratiska diskursen, utan utformar en skola som för ett mycket tydligt uppdrag att föra var och en vidare, inte för en elit som som redan har allt för att lyckas".

Ministern konstaterade att vägen mot att bygga en en alltmer inkluderande skola inte började med den nuvarande lagstiftningen, utan med att utan för flera decennier sedan, när Portugal följde Salamancakonventionen, som är en deklarationen från 1994.

Salamancadeklarationen är en FN-resolution om specialundervisning som fastställer standardförfaranden för att utjämna möjligheter. för personer med funktionshinder.

Regeringen insåg att den var "i stånd att gå ytterligare ett steg" och gå från en "integrativ till en inkluderande". perspektiv", sade han.

João Costa sade att denna nya vision började utformas i 2016 och inkluderade arbetet i "skolor som redan har gjort skillnad, eftersom de inte såg mångfald som ett problem utan som en tillgång eller som ett uppdrag". På 2018 godkändes lagdekretet med de nya reglerna för inkluderande utbildning.

Enligt João Costa ska alla "elever" i och med denna förändring har en plats i klassrummet", med läroplanen som det viktigaste instrumentet. för inkludering: "Var och en av oss har kapacitet att lära sig. Ingen av oss har rätt att säga att vissa av oss inte kan lära sig", försvarar han.