Energitjänsternas tillsynsmyndighet (ERSE) har genomfört följande en undersökning med el- och naturgasförbrukare, baserad på 1 250 telefonintervjuer. telefonintervjuer på Portugals fastland och i de autonoma regionerna, för att kartlägga deras kunskap om fakturor, hur de använder dem, vilka uppgifter de har om fakturor, vilka de anser vara viktigast, vilka svårigheter de upplever i samband med att de tolkning och vilka faktorer som bidrar till dessa svårigheter.

Enligt de viktigaste slutsatserna i rapporten är "38 % av konsumenter att de aldrig eller sällan analyserar sina fakturor, även om förtroendet för fakturan är högt (fyra på en skala från ett till fem)", konstaterade tillsynsmyndigheten.

När det gäller konsumenternas tillfredsställelse med fakturan, också på en skala på en skala från ett till fem, ger de tillfrågade elräkningen ett betyg på 3,58, 4,02 för naturgasräkningen och 4,04 för el- och naturgasräkningen. tillsammans.