Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) var medianpriset på hus för köpare med skatterättslig hemvist utomlands 2 209 euro/m2, vilket är lägre än föregående kvartal, då det låg på 2 302 euro/m2.

Detta är dock betydligt högre än för köpare med skatterättslig hemvist i Portugal, där huspriset var 1 428 euro/m2 (under fjärde kvartalet 2021 var det 1 319 euro/m2).