"Förra året fanns det ungefär 30 fångar vid den här tiden och i år har vi mer än 50 fångar", förklarade José Luís Carneiro.

Enligt ministern har GNR i år genomfört mer än 4 000 informationsinsatser om röjning och skötsel av skogarna och flaggat för 11 000 fall av bristande efterlevnad, medan PSP har genomfört 4 369 inspektioner och övervakningsinsatser.

Ministern sade också att det hittills har skett en frivillig efterlevnad i 65 procent av de kontrollerade situationerna.