Enligt WHO i Europa förväntas trenden med en ökning av antalet nya fall av Covid-19, som tredubblats i regionen under de senaste sex veckorna, fortsätta i och med att sommarsemestern är slut, skolorna öppnar igen och det sociala umgänget i slutna utrymmen ökar i och med att det kalla vädret kommer.

Vid sidan av ökningen av antalet fall förutspår "minskningen av virusövervakningen" en "svår höst och vinter" i Europa, enligt Hans Kluge, WHO:s direktör för Europa, som uppmanade länderna att "reagera skyndsamt" på brister i övervakningen av pandemin, så att dödsfall och allvarliga störningar i hälso- och sjukvården kan undvikas.

Även om antalet inskrivningar på intensivvårdsavdelningar på sjukhus är "relativt lågt", dör fortfarande nära 3 000 personer i Europa varje vecka av Covid-19.

Som en strategi för hösten och vintern rekommenderar WHO att man ökar vaccinationsgraden, ger en andra boosterdos till immunsupprimerade personer över fem år och deras nära kontakter, använder mask inomhus och i kollektivtrafiken, ventilerar utrymmen som skolor och kontor och spårar fall snabbt.