I ett uttalande på sin webbplats betonar kommunen, som leds av Carlos Moedas (PSD), att målet är att uppmuntra användningen av kollektivtrafiken.

"Gratis kollektivtrafik är en av de viktigaste åtgärderna som ska genomföras i Lissabon, i syfte att uppmuntra användningen av kollektivtrafiken för alla invånare i Lissabon som är 65 år eller äldre, ungdomar i åldern 13-23 år, högskolestudenter upp till 23 år, och för högskolestudenter som studerar medicin och arkitektur upp till 24 år, och alla måste vara skattemässigt bosatta i Lissabon".

Kommunen påminner om att denna åtgärd är en del av "målen för miljömässig hållbarhet, kampen mot klimatförändringar och förbättrad rörlighet för människor genom att främja effektiv, ekonomiskt och miljömässigt hållbar rörlighet".

Sedan 2017 har barn upp till 12 år haft gratis kollektivtrafik i Lissabon på busstationerna Metropolitano och Carris.

Undertecknandet av protokollet mellan Lissabonkammaren och Transportes Metropolitanos de Lisboa, det nya företag som förvaltar transporterna i storstadsområdet, undertecknades den 27 maj på Carris-museet i Lissabon.

Åtgärden beräknas kosta staden nästan 15 miljoner euro.

Lissabons borgmästare Carlos Moedas underströk då att "Lissabon är den första stora huvudstaden i Europa som vidtar denna åtgärd" och att detta "också kommer att vara ett sätt att påverka andra städer och andra länder" så att de inser att "detta är rätt väg att gå".