Förutom Portugal var även polisstyrkor från Kroatien, Italien, Montenegro, Nederländerna, Serbien, Slovenien, Spanien och Kroatien inblandade, och mer än sex ton kokain beslagtogs globalt sett, med beslag på Azorerna, Aruba, Elfenbenskusten och i Spanien.

Utredningen hade pågått i flera år och började med att PJ beslagtog två segelbåtar på Azorerna 2018 och 2019, som sammanlagt transporterade cirka 1 440 kilo kokain. Vid dessa beslag greps sju utländska medborgare, och PJ klargjorde att de nationella utredningarna i detta fall är avslutade.

Enligt pressmeddelandet lyckades man genom "Operation Florida" - som den kallades av PJ - sätta stopp för verksamheten i denna kriminella organisation, som till största delen bestod av montenegrinska medborgare och som använde fritidsbåtar för att föra in stora mängder narkotika från Sydamerika.

"Denna operation, liksom andra som rättspolisen har deltagit i, visar tydligt att det endast är med hjälp av internationellt samarbete som det är möjligt att effektivt bekämpa fenomenet narkotikahandel, som utgör ett allvarligt hot mot de flesta länder".

Enligt Europol, som förmedlade informationsutbytet mellan de olika inblandade länderna, anklagades 29 misstänkta personer i olika länder under utredningen. Sammanlagt 37 husrannsakningar genomfördes och 12 personer greps. Dessutom beslagtogs klockor, bankkort, dokument, ammunition, vapen, ett fordon, en motorbåt och pengar.