EDP Produção "motsätter sig helt och hållet" detta beslut, liksom "kvalificeringen av fakta, bedömningen av bevisen och det rättsliga resonemanget" och bekräftar att företaget "alltid har följt de rättsliga och avtalsmässiga ramarna" och konkurrensreglerna. EDP Produção kommer därför att analysera beslutet "i detalj" och överväga att använda rättsliga medel för att skydda sina rättigheter.

Den 6 juli bad åklagarmyndigheten konkurrensdomstolen att bibehålla de böter på 48 miljoner euro som EDP Produção ålagts för missbruk av dominerande ställning.