"Dessa åtgärder är strukturella, de är inte extraordinära", underströk ministern för arbete, solidaritet och social trygghet vid en presskonferens i slutet av ministerrådets möte.

Enligt Ana Mendes Godinho kommer förstärkningen av familjebidraget, som kommer att omfatta cirka 400 000 barn på första och andra nivån, att träda i kraft i september och genomföras stegvis, retroaktivt från juli och avslutas 2023.

Utöver detta belopp kommer barn och ungdomar i extrem fattigdom också att få en tilläggsförmån på 70 euro per månad i år och 100 euro per månad från och med 2023. Åtgärden kommer att omfatta cirka 123 000 barn.

Ministerrådet godkände också en ändring av nivåerna för familjetillägg i syfte att "anpassa dem till utvecklingen av minimilönen", sade Ana Mendes Godinho.