Turistdataföretaget Mabrian analyserade hotellpriserna på de främsta europeiska resmålen i augusti och jämförde dem med den lokala inflationen. I studien konstaterade de att även om hotellpriserna har stigit under 2022, och även om man tar hänsyn till inflationen, fortsätter de att vara lägre än de priser som registrerades 2019 på de viktigaste europeiska turistmålen.

Den senaste tidens prisökning på tre- och fyrstjärniga hotell i Spanien, Portugal, Frankrike och Storbritannien samt på fyra- och femstjärniga hotell i Italien ligger under inflationsnivåerna, "vilket visar på en nedgång i det verkliga priset på hotell".

I både Italien och Storbritannien ses den största prisökningen på trestjärniga hotell, medan den tydligaste ökningen i Grekland, Frankrike, Spanien och Tyskland sker på femstjärniga enheter.

"Genom denna analys kan vi verifiera att prisjämförelser mellan olika år kan vara illusoriska i det nuvarande instabila läget. I Europa är vi inte vana vid att hantera dessa inflationssiffror. Just nu är det viktigt för turistindustrin att fokusera på vinstmått som RevPar och GrossPar, snarare än pris och beläggning. Det genomsnittliga dygnspriset (ADR) äventyras i hög grad av inflationsutvecklingen och andra makroekonomiska faktorer, t.ex. växelkurser", säger Carlos Cendra, direktör för marknadsföring och försäljning på Mabrian.