Kampanjen, som kommer att äga rum mellan den 16 och 23 augusti, är en del av den nationella inspektionsplanen för 2022, enligt ett uttalande från de tre brottsbekämpande myndigheterna, som betonar att fortkörning är en av huvudorsakerna till olyckor på vägarna och står för mer än 50 procent av de registrerade överträdelserna.

Till exempel: "Vid överkörningsolyckor ökar sannolikheten för dödsfall med fordonets hastighet. Om ett fordon kör i 30 km/h är sannolikheten för dödsfall 10 procent. Ökar hastigheten till 50 km/h blir sannolikheten 80 %", står det i uttalandet.

Kampanjen "Resa utan att ha bråttom" kommer att omfatta åtgärder för att öka medvetenheten från ANSR på Portugals fastland och i den autonoma regionen Madeira, samt kontroller av hastigheten från GNR och PSP, med särskild inriktning på följandepå de mest trafikerade vägarna i landet.

Syftet med kampanjen är att bidra till att minska risken för olyckor och till att förarna ska bete sig säkrare när det gäller hastighetsöverträdelser.

Dessa åtgärder för att öka medvetenheten kommer att äga rum samtidigt med hastighetskontroller på olika platser, nämligen i Lissabon, Coina, Torres Novas, Castelo Branco, Góis, Leiria och Trofa.